MultiFuse   str.9  /11  
 

Termiczne obniżanie wartości znamionowych i czasy samoczynnego wyłączania

Termiczne obniżanie wartości znamionowych

W temperaturach poniżej gwałtownego wzrostu rezystancji, który prowadzi do efektu wyłączenia, występuje niewielki efekt PTC. MultiFuse wyłącza się przez rozgrzanie, więc w wyższych temperaturach potrzeba mniej prądu, żeby go wyłączyć, niż w temperaturach niższych.W związku z tym staje się niezbędne termiczne obniżenie wartości znamionowych prądu wstrzymania i prądu wyłączania dla temperatur innych niż temperatura 20°C, używana w wymaganiach technicznych. Należy stosować dwie różne krzywe termicznego obniżenia wartości znamionowych dla zakresów MultiFuse, z powodu różnic w użytych zastrzeżonych składnikach. Krzywe te przedstawiają mnożniki termicznego obniżenia wartości znamionowych prądu wyłączania i prądu wstrzymania.

 

 

 

 

Czasy samoczynnego wyłączania

Te krzywe przedstawiają typowe czasy samoczynnego wyłączania dla pewnego zakresu prądów w temperaturze 20°C. Czasy wyłączania zależą od temperatury, zatem prąd, który wyłączy MultiFuse w temperaturze innej niż 20°C, musi mieć obniżoną wartość znamionową. Należy podzielić prąd zakłócenia przez czynnik obniżający na krzywej wstrzymania w wymaganej temperaturze. Następnie należy użyć obniżonej wartości prądu, żeby znaleźć czas wyłączenia w tej temperaturze. Przy wyższych prądach I2T staje się wielkością stałą. Żeby ją otrzymać, należy wziąć ostatni odczyt na tej krzywej dla wybranego MultiFuse. Następnie należy podzielić tę stałą przez kwadrat prądu zakłóceniowego.

  MultiFuse   str.9  /11