MultiFuse   str.10  /11  
 

Testowanie

Testowanie powinno być wykonywane w środowisku o nieruchomym powietrzu.

Dla wszystkich pomiarów rezystancji:Prąd testowy musi być możliwie najmniejszy. Ważne jest, żeby podczas pomiaru temperatura MultiFuse nie podniosła się bardziej, niż to jest potrzebne. Napięcie testowe powinno być przykładane przez czas tak, krótki, jak to jest praktyczne, ale w żadnym wypadku nie dłużej, niż przez 5 sekund.

Urządzenia muszą być stabilizowane termicznie w temperaturze 20°C przynajmniej przez godzinę, żeby zapewnić precyzyjne i dokładne odczyty. Pomiary rezystancji po samoczynnym wyłączeniu, po testowaniu elektrycznego naprężenia i po testowaniu w środowisku niestandardowym powinny być wykonywane przynajmniej po godzinie od zakończenia tych testów.

Rmin = rezystancja MultiFuse po jego wyprodukowaniu (nigdy nie wyłączonego)
R1 = rezystancja MultiFuse po upływie godziny od zakończenia testu

 
  MultiFuse   str.10  /11