MultiFuse   str.11  /11  
 

Podstawowe zastosowania MultiFuse

Przeciążenie, zbyt wysokie napięcie i zbyt wysoka temperatura

Urządzenia MultiFuse chronią przed trzema podstawowymi rodzajami awarii: przeciążeniem, zbyt wysokim napięciem i zbyt wysoką temperaturą. Te trzy wykresy (rys. 1a do 1c) przedstawiają stan normalny, stan wyłączenia i warunek wykasowania.

 

 

 

 

 

 

 

Przeciążenie

Z fault >> Z normal

Rys. 1 a

 

 

 

 

Zbyt wysokie napięcie

V fault >> V S

Rys. 1 b

 

 

 

Zbyt wysoka temperatura

T fault >> T normal

Rys. 1 c

 

  MultiFuse   str.11  /11