UPS Monitor
UPS Monitor jest to darmowy program monitorujący i zamykający systemy operacyjne dołączany do wszystkich zasilaczy serii Ares posiadających interfejs komunikacyjny.

Obecnie program jest dostępny dla systemów :
 • Windows 95/98/NT/2000
 • Linux
 • FreeBSD
UPS Monitor można bezpłatnie otrzymać w naszym Dziale Handlowym.


W przypadku zasilania kilku serwerów z jednego zasilacza awaryjnego, oferujemy adapter MultiPort pozwalający na podłączenie 4 serwerów do zasilacza UPS.
Instrukcja MultiPort(PDF)


UPS Monitor 1.3 dla Windows 95/98/NT/2000
Oprogramowanie jest rozpowszechniane w wersji 1.3
Cechy programu :
 • UPS jest monitorowany poprzez dedykowany port szeregowy
 • Automatyczny test kabla komunikacyjnego podczas startu programu
 • Dziennik zdarzeń zapisujący zmiany stanu zasilacza
 • Graficzna reprezentacja czasu pracy zasilacza oraz jego stanu
 • Stan zasilacza UPS jest na bieżąco wskazywany na pasku zadań
 • Zamykanie systemu operacyjnego w przypadku awarii zasilania oraz baterii rozładowanych
 • Obsługa sygnału BYPASS pozwala na zastosowanie UPS Monitora z zasilaczami klasy On-line
Szczegółowe informacje na temat oprogramowania zawierają instrukcje :UPS Monitor 1.0 dla Linux
UPS Monitor w systemie Linux składa się z trzech programów.
Pierwszy z nich upsd jest programem pracującym w tle (demonem, odpowiedzialnym za monitoring
i zamknięcie systemu.
Drugi to upsoff mały program wyłączający zasilanie UPS-a po zamknięciu systemu
Trzeci to upsconf program konfigurujący prace UPS Monitora.

Cechy programu :
 • UPS jest monitorowany poprzez dedykowany port szeregowy
 • Zamykanie systemu operacyjnego w przypadku awarii zasilania oraz baterii rozładowanych
 • Uruchamianie skryptów przy każdej zmianie stanu zasilacza.
 • Dziennik zdarzeń zapisujący zmiany stanu zasilacza
 • Wyłączanie zasilania po zamknięciu systemu (upsoff)


UPS Monitor 1.0 dla FreeBSD
Wersja UPS Monitora dla systemu FreeBSD jest podobna do wersji Linux jednakże nie ma możliwości wyłączenia zasilacza.