I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I   Skin System M-9003-SH

Ultradźwięki 25kHz, 28 kHz, 1 MHz, 3 MHz i jonoforeza

Urządzenie wielofunkcyjne M-9003-SH przeznaczone jest do zabiegów kosmetycznych na twarz i ciało takich jak: peeling kawitacyjny, sonoforeza, jonoforeza i mikromasaż ultradźwiękowy.

Uwaga! Należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do wykonywania zabiegów

W skład urządzenia wchodzą następujące elementy:

Numer wg rysunkuCzęśćFunkcja
1Moduł głównySterowanie głowicami i wybór funkcji
2ZasilaczNapięcie wejściowe 100/110/120/230V 50/60Hz
Napięcie wyjściowe 24V DC 0.6/0.7A
3Gniazdo zasilania w module sterującymGniazdo zasilania 24V DC
4Opaska na nadgarstek do podłączania napięcia przy jonoforezieOpaska po założeniu na nadgarstek podłączana jest do gniazda w module sterującym. Opaska jest aktywna tylko przy wyborze funkcji związanych ze szpatułkami (8) lub (9). Przyciski (+) lub (-) pozwalają włączyć napięcie o odpowiedniej polaryzacji. Jeżeli substancja w ampułce jest przeznaczona do jonoforezy ujemnej (minus) to na urządzeniu należy wybrać minus (-). Jeżeli substancja w ampułce jest przeznaczona do jonoforezy dodatniej (plus) to na urządzeniu należy wybrać plus (+)
G Ł O W I C E
5Duża głowica ultradźwiękowa 1 MHz (o średnicy 60mm)Głowica do zabiegów z zastosowaniem częstotliwości 1 MHz - 1 szt. Stosować tylko do ciała
Wtyk do podłączania dużej głowicy ultradźwiękowej - 1 szt.
6Średnia głowica ultradźwiękowa 1 MHz (o średnicy 40mm)Głowica do zabiegów z zastosowaniem częstotliwości 1 MHz - 1 szt. Stosować do twarzy lub do ciała
Wtyk do podłączania średniej głowicy ultradźwiękowej - 1 szt.
7Mała głowica ultradźwiękowa 3 MHz (o średnicy 18mm)Głowice do zabiegów z zastosowaniem częstotliwości 3 MHz - 2 szt. Stosować równocześnie obie głowice do twarzy lub do ciała
Wtyki do podłączania małych głowic ultradźwiękowych - 2 szt.
8Szpatułka ultradźwiękowa 28 kHz (szeroka)Płaska głowica ultradźwiękowa 28 kHz umiarkowanego działania - 1 szt. Stosować do twarzy lub do ciała
Wtyk do podłączania płaskiej głowicy ultradźwiękowej umiarkowanego działania - 1 szt.
9 Szpatułka ultradźwiękowa 25 kHz (wąska)Płaska głowica ultradźwiękowa 25 kHz silnego działania - 1 szt. Stosować do twarzy lub do ciała
Wtyk do podłączania płaskiej głowicy ultradźwiękowej silnego działania - 1 szt.
D O D A T K O W E  W Y P O S A Ż E N I E
10Stolik na kółkachUmożliwia wygodne umiejscowienie aparatu na stanowisku pracy

Uruchomienie urządzenia:

 1. Przed przystąpieniem do uruchamiania urządzenia należy sprawdzić czy stolik jest prawidłowo zmontowany oraz czy wszystkie śruby stolika są dokręcone z wystarczającą siłą.
 2. Moduł główny musi być bezwzględnie przykręcony do stolika czterema śrubami.
  Uwaga! Złe zamocowanie modułu głównego do stolika może spowodować jego upadek i w konsekwencji jego uszkodzenie.
 3. Umieszczamy głowice i szpatułki we właściwych uchwytach modułu głównego w pozycji stabilnej, chroniącej przed upadkiem.
  Uwaga! Upadek głowicy lub szpatułki może spowodować jej uszkodzenie.
 4. Podłączamy wszystkie głowice, szpatułki i opaskę na nadgarstek do odpowiednich gniazd modułu głównego.
 5. Przed podłączeniem zasilacza 24V DC należy być absolutnie pewnym, że wszystkie głowice i szpatułki są podłączone prawidłowo do modułu głównego. Każdy rodzaj głowicy, szpatułki czy opaski na nadgarstek jest wyposażony we wtyk pasujący tylko do właściwego mu gniazda w module głównym, nie należy używać zbyt dużej siły przy wkładaniu wtyku do gniazda. Znaczny opór sygnalizuje, że próbujemy włożyć wtyk do nieodpowiedniego gniazda modułu głównego.
 6.        

 7. Podłączamy wyjście 24V DC zasilacza do modułu głównego (gniazdo (3)).
 8. Wkładamy wtyczkę A zasilacza do gniazdka ściennego 230V AC.
 9. Włączamy urządzenie naciskając przycisk (1) POWER.
 10. Wybieramy głowicę naciskając przycisk (2) FUNCTION.
 11. Uruchamiamy wybraną głowicę naciskając przycisk (6) START.
 12. Przy pomocy przycisku (3) OUTPUT ustawiamy maksymalną moc dla danej głowicy.
 13. Sprawdzamy funkcjonowanie głowicy strącając na jej końcówkę kilka kropel wody z mokrej ręki. Jeśli głowica jest sprawna krople wody powinny wrzeć na końcówce (wrzenie następuje w temperaturze otoczenia pod wpływem ultradźwięków).
 14. Zmiana głowicy czy szpatułki wymaga wykonania czynności według pkt. (9) do pkt. (12).

OPIS FUNKCJI URZĄDZENIA

Włączenie/wyłączenie zasilania

Włączenie zasilania następuje po naciśnięciu przycisku (1) POWER. Zapala się wskaźnik świetlny sygnalizujący gotowość do działania. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza urządzenie.

Wybór i włączenie głowicy

Po włączeniu zasilania przyciskiem (1) POWER zawsze jest wybierana szpatułka 25 kHz (wąska). Po włączeniu zasilania można dokonać wyboru głowicy przyciskiem (2) FUNCTION. Wybór głowicy sygnalizowany jest zapaleniem się odpowiedniego wskaźnika świetlnego. Następnie należy uruchomić głowicę przyciskiem (6) START. Te same przyciski wykorzystywane są do przełączania głowic.

Ustawianie mocy wyjściowej głowicy

Przyciskiem (3) OUTPUT można ustawić jeden z trzech poziomów mocy wyjściowej: niski, średni i wysoki. Włączenie każdej głowicy zaczyna się od najniższego poziomu mocy wyjściowej. Kolejne naciśnięcie przycisku (3) OUTPUT zwiększa poziom mocy wyjściowej (wskaźnik LED zaczyna jaśniej świecić).

Praca pulsacyjna

Praca pulsacyjna jest włączana i wyłączana przyciskiem (4) PULSE. W trybie pracy pulsacyjnej wybrana głowica nie pracuje w sposób ciągły lecz jest włączana i wyłączana w takt jednego z trzech rodzajów pulsacji małej częstotliwości. Przyciskiem (4) PULSE wybieramy jeden z trzech możliwych rodzajów pulsacji. Każdy z trzech rodzajów pulsacji jest sygnalizowany odpowiednim wskaźnikiem.

Pauza

Funkcja pauzy włączana jest przyciskiem (5) PAUSE i sygnalizowana zapalonym wskaźnikiem LED. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję i powoduje powrót do funkcji poprzedniej. Funkcja pauzy powoduje wyłączenie aktywnej głowicy oraz zatrzymuje odliczanie czasu zabiegu.

Włączanie polaryzacji przy jonoforezie

Po założeniu na nadgarstek opaski do podłączania napięcia można zacząć wykonywanie zabiegu jonoforezy używając płaskiej głowicy zabiegowej 28kHz (szeroka) lub głowicy zabiegowej 25kHz (wąska). Przyciski (7), (+), (-) pozwalają włączyć napięcie o odpowiedniej polaryzacji. Jeżeli substancja w ampułce jest przeznaczona do jonoforezy ujemnej to na urządzeniu należy wybrać (-). Jeżeli substancja w ampułce jest przeznaczona do jonoforezy dodatniej to na urządzeniu należy wybrać (+).

Wskaźnik licznika czasu zabiegu

Licznik czasu ustawiany jest przyciskiem (8) (przy włączonym zasilaniu urządzenia). Licznik może być ustawiany w zakresie od 5 do 30 minut, co 5 minut. Po odliczeniu ustawionego czasu następuje samoczynne wyłączenie głowicy. Zmiana wyboru głowicy powoduje ustawienie licznika na wartość początkową. Przycisk (8) służy również do zerowania licznika.

UWAGI DO UŻYTKOWANIA

 1. Nie używać urządzenia w łazience lub w warunkach dużej wilgotności.
 2. Upuszczenie, podgrzewanie czy zginanie głowicy może spowodować uszkodzenie jej metalowych części.
 3. Jeżeli ultradźwięki wywołują uczucie dyskomfortu (dotyczy oczu lub innych czułych części ciała), to nie należy w tych miejscach ponownie przykładać głowicy.
 4. Zalecane jest prowadzenie głowicy ruchem kolistym po skórze. Nie należy mocno przyciskać głowicy do skóry.
 5. Należy unikać przykładania głowicy przez dłuższy czas w tym samym miejscu ciała. Może to spowodować oparzenie lub uszkodzenie tkanek pod skórą.
 6. Przy zakładaniu opaski należy upewnić się, że metalowa elektroda dobrze dotyka do skóry.