meditronik

I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I   urządzenia  M-3303-SH


M-3303-SH

Opis przycisków:

1 - POWER - przycisk włączania/wyłączania
1 - przycisk nastawiania mocy wyjściowej
1 - przycisk startu (włączania głowic)
1 - przycisk włączania i nastawiania pracy
        pulsacyjnej

1 - przyciski wyboru głowicy i nastawiania timera
1 - wyświetlacz licznika czasu zabiegu
1.Włączanie/wyłączanie urządzenia do masażu
W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk 1 (POWER). Powinien zaświecić się wskaźnik zasilania sygnalizujący gotowość urządzenia do pracy. Po ponownym naciśnięciu przycisku 1 (POWER) urządzenie wyłącza się.
2.Licznik czasu masażu (timer)
W stanie wyłączenia urządzenia (nie świeci się wskaźnik zasilania) możliwe jest nastawianie licznika czasu masażu widocznego na wyświetlaczu cyfrowym w zakresie od 1 do 10 minut za pomocą przycisków 5. Po nastawieniu czasu należy nacisnąć przycisk 3 w celu potwierdzenia wybranego czasu.
3.Wybór ultradźwiękowej głowicy masującej
Po włączeniu urządzenia (świeci się wskaźnik zasilania) można wybrać jedną lub obie głowice ultradźwiękowe (3MHz) za pomocą przycisków 5. Wybór głowicy sygnalizowany jest świecącym wskaźnikiem. Po włączeniu urządzenia zawsze wstępnie wybierana jest prawa głowica.
4.Włączanie masażu i nastawianie mocy wyjściowej urządzenia
Dostępne są trzy poziomy mocy wyjściowej masowania: niski, średni i duży. Najpierw należy nacisnąć przycisk 3 (start), który włącza masaż na najniższym poziomie mocy. Następnie naciskając przycisk 2 (nastawianie mocy wyjściowej) można zwiększyć poziom mocy wyjściowej do wymaganej wartości. Poziom mocy wyjściowej widoczny jest na wskaźniku diodowym. Ponowne naciśnięcie przycisku 3 wyłącza masaż.
5.Praca pulsacyjna
Opcjonalna funkcja pracy pulsacyjnej pozwala na zastosowanie jednej z trzech wartości częstotliwości pulsacji. Włączanie, wyłączanie i nastawianie częstotliwości pulsacji dokonywane jest przyciskiem 4. Wskaźnik świetlny miga synchronicznie z wybraną częstotliwością pulsacji.
6.Czas masażu
Włączenie masażu jednocześnie uruchamia odliczanie czasu. Po upływie czasu masażu następuje samoczynne wyłączenie głowicy i przejście urządzenia do stanu gotowości. Wcześniejsze wyłączenie masażu zatrzymuje odliczanie czasu.

UWAGA!!!

 1. Nie używać urządzenia w łazience lub w warunkach dużej wilgotności;
 2. Nie należy podgrzewać, zginać lub upuszczać głowicy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie jej metalowych części;
 3. Jeżeli ultradźwięki wywołają uczucie dyskomfortu dotyczące oczu lub innych czułych części ciała, to nie należy w tych miejscach ponownie przykładać głowicy;
 4. Należy unikać przykładania głowicy przez dłuższy czas w tym samym punkcie ciała. Może to spowodować oparzenie lub uszkodzenie tkanek pod skórą;
 5. Zalecane jest prowadzenie głowicy ruchem kolistym po skórze. Nie należy mocno przyciskać głowicy do skóry.

Skrócona instrukcja obsługi

 1. Nastawić licznik czasu masażu na wymagany czas zabiegu;
 2. Nacisnąć przycisk START w celu potwierdzenia czasu;
 3. Nacisnąć przycisk POWER;
 4. Wybrać głowicę prawą lub lewą lub obie;
 5. Ponownie nacisnąć przycisk START;
 6. Następnie nastawić poziom mocy wyjściowej;
 7. Nastawić pracę pulsacyjną (opcjonalnie);
 8. W celu wyłączenia urządzenia nacisnąć przycisk POWER.
 
Części składowe
1Moduł podstawowyZawiera układy sterowania i elementy sterownicze
2Zasilacz napięcia stałegoNapięcie zasilające: 100/110/120/230 V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza: 24 V DC 0,35 A
3M-8003-SHGniazdo do podłączania dodatkowej głowicy ultradźwiękowej (głowica dostępna oddzielnie)
Gniazda zasilające            Gniazda zasilające

Dwa gniazda zasilające umieszczone na przedniej i tylnej ściance urządzenia pozwalają na dogodne podłączenie zasilacza sieciowego stosownie do możliwości usytuowania i wygody korzystania z urządzenia.