meditronik

I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I   urządzenia  M-3203-SH


M-3203-SH

Opis przycisków:

1 - POWER - przycisk włączania/wyłączania;
1 - przycisk nastawiania mocy wyjściowej;
1 - przycisk startu (włączania głowic);
1 - przycisk przełączania polaryzacji napięcia;
1 - przyciski wyboru głowicy i nastawiania timera;
1 - wyświetlacz licznika czasu zabiegu oczyszczania;
1.Włączanie/wyłączanie urządzenia do oczyszczania
W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk 1 (POWER). Powinien zaświecić się wskaźnik zasilania sygnalizujący gotowość urządzenia do pracy. Po ponownym naciśnięciu przycisku 1 (POWER) urządzenie wyłącza się.
2.Licznik czasu zabiegu oczyszczania (timer)
W stanie wyłączenia urządzenia (nie świeci się wskaźnik zasilania) możliwe jest nastawianie licznika czasu zabiegu oczyszczania widocznego na wyświetlaczu cyfrowym w zakresie od 1 do 10 minut za pomocą przycisków 5. Po nastawieniu czasu należy nacisnąć przycisk 3 w celu potwierdzenia wybranego czasu.
3.Wybór ultradźwiękowej głowicy oczyszczającej
Po włączeniu urządzenia (świeci się wskaźnik zasilania) można wybrać jedną lub obie głowice ultradźwiękowe za pomocą przycisków 5. Wybór głowicy sygnalizowany jest świecącym wskaźnikiem. Po włączeniu urządzenia zawsze wstępnie wybierana jest prawa głowica.
4.Włączanie oczyszczania i nastawianie mocy wyjściowej urządzenia
Dostępne są trzy poziomy mocy wyjściowej głowicy: niski, średni i duży. Najpierw należy nacisnąć przycisk 3 (start), który włącza oczyszczanie na najniższym poziomie mocy. Następnie naciskając przycisk 2 (nastawianie mocy wyjściowej) można zwiększyć poziom mocy wyjściowej do wymaganej wartości. Poziom mocy wyjściowej widoczny jest na wskaźniku diodowym. Ponowne naciśnięcie przycisku 3 wyłącza oczyszczanie.
5.Polaryzacja napięcia
Wskaźnik zielony oznacza, że pomiędzy głowicą oczyszczającą i opaską nadgarstka występuje napięcie +5,6 V. Wskaźnik żółty oznacza, że pomiędzy głowicą oczyszczającą i opaską nadgarstka występuje napięcie -5,6 V. Zmiany polaryzacji dokonuje się przyciskiem 4. Zgaszone wskaźniki sygnalizują brak napięcia polaryzacji.
6.Czas oczyszczania
Włączenie oczyszczania jednocześnie uruchamia odliczanie czasu. Po upływie czasu oczyszczania następuje samoczynne wyłączenie głowicy i przejście urządzenia do stanu gotowości. Wcześniejsze wyłączenie oczyszczania zatrzymuje odliczanie czasu.

 

UWAGA!!!

  1. Nie używać urządzenia w łazience lub w warunkach dużej wilgotności;
  2. Nie należy podgrzewać, zginać lub upuszczać głowicy, ponieważ spowoduje to uszkodzenie jej metalowych części;
  3. Jeżeli ultradźwięki wywołają uczucie dyskomfortu dotyczące oczu lub innych czułych części ciała, to nie należy w tych miejscach ponownie przykładać głowicy;
  4. Należy unikać przykładania głowicy przez dłuższy czas w tym samym punkcie ciała. Może to spowodować oparzenie lub uszkodzenie tkanek pod skórą;
  5. Zalecane jest prowadzenie głowicy ruchem kolistym po skórze. Nie należy mocno przyciskać głowicy do skóry;
  6. Przy zakładaniu opaski należy upewnić się, że metalowa elektroda dobrze dotyka do skóry.
 
Części składowe
1Moduł podstawowyZawiera układy sterowania i elementy sterownicze
(24-28 kHz)
2Zasilacz napięcia stałegoNapięcie zasilające: 100/110/120/230 V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza: 24 V DC 0,8 A
3Opaska na nadgarstekNaciśnięcie przycisku 4 włącza napięcie pomiędzy opaską i głowicą i pozwala na stwierdzenie, że opaska jest sprzężona wyłącznie z głowicą oczyszczającą i nie występują efekty sprzężenia z innymi głowicami
Gniazda zasilające            Gniazda zasilające

Dwa gniazda zasilające umieszczone na przedniej i tylnej ściance urządzenia pozwalają na dogodne podłączenie zasilacza sieciowego stosownie do możliwości usytuowania i wygody korzystania z urządzenia.