I N S T R U K C J A   O B S Ł U G I   BODY SPA  M-2203-SH

Budowa:

Części składowe            Części składowe  
1Moduł
podstawowy
Zawiera układy sterowania i elementy sterownicze dla głowicy 1 MHz
2ZasilaczNapięcie wejściowe: 100/110/120/230 V 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza: 24 V DC 0,35 A
3GłowiceDwie głowice ultradźwiękowe 1 MHz
4GniazdoGniazdo do podłączania dodatkowej głowicy ultradźwiękowej M-6003-SH (do nabycia oddzielnie)
Zasilanie            Głowice
     Miejsce podłączenia zasilania 24V DC (tył)
Miejsce podłączenia głowic 1 MHz i głowicy
dodatkowej M-6003-SH (przód)

Opis przycisków modułu podstawowego:

M-2203-SH

1. POWER - przycisk włączania/wyłączania zasilania;   4. przycisk włączania i nastawiania pracy pulsacyjnej;
2. przycisk nastawiania mocy wyjściowej głowic;         5. przycisk startu (włączania głowic);
3. przyciski wyboru głowicy i nastawiania timera;        6. wyświetlacz licznika czasu masażu.
Włączanie / wyłączanie urządzenia do masażu
W celu włączenia urządzenia należy nacisnąć przycisk(POWER). Powinien zaświecić się wskaźnik zasilania sygnalizujący gotowość urządzenia do pracy. Po ponownym naciśnięciu przycisku(POWER) urządzenie wyłącza się.
Wybór ultradźwiękowej głowicy masującej
Po włączeniu urządzenia (świeci się wskaźnik zasilania) można wybrać jedną lub obie głowice ultradźwiękowe (1 MHz) za pomocą przycisków. Wybór głowicy sygnalizowany jest świecącym wskaźnikiem. Po włączeniu urządzenia zawsze wstępnie wybierana jest prawa głowica.
Włączanie masażu i nastawianie mocy wyjściowej głowicy
Dostępne są trzy poziomy mocy wyjściowej masowania: niski, średni i wysoki. Najpierw należy nacisnąć przycisk(start), który włącza masaż na najniższym poziomie mocy. Następnie naciskając przycisk(nastawianie mocy wyjściowej) można zwiększyć poziom mocy wyjściowej do wymaganej wartości. Poziom mocy wyjściowej widoczny jest na wskaźniku diodowym. Ponowne naciśnięcie przyciskuprzerywa masaż.
Przerwanie masażu jest sygnalizowane miganiem wskaźnika. Podczas przerwania masażu głowice ultradźwiękowe nie wytwarzają ultradźwięków a licznik czasu masażu zaprzestaje odliczać. Ponowne naciśnięcie przycisku(start) uruchamia głowice ultradźwiękowe a licznik czasu masażu ponownie zaczyna odliczać.
Praca pulsacyjna
Praca pulsacyjna jest włączana i wyłączana przyciskiem. W trybie pracy pulsacyjnej ultradźwięki generowane są na zmianę z przerwą; tryb ten jest przydatny dla osób nadwrażliwych na ultradźwięki.
Przyciskiemmożna wybrać jeden z trzech możliwych rodzajów pulsacji. Każdy z trzech rodzajów pulsacji jest sygnalizowany tylko sobie właściwym miganiem wskaźnika. Jeśli wskaźnik ten nie świeci się głowice ultradźwiękowe pracują w sposób ciągły.
Czas masażu
Włączenie masażu przyciskiemjednocześnie uruchamia odliczanie 10-cio minutowego interwału czasu. Po upływie tego czasu następuje samoczynne wyłączenie głowicy (głowic) co jest sygnalizowane sygnałem dźwiękowym oraz powoduje ponowne przejście urządzenia w stan gotowości.

UWAGI DO UŻYTKOWANIA

  1. Nie używać urządzenia w łazience lub w warunkach dużej wilgotności;
  2. Upuszczenie, podgrzewanie czy zginanie głowicy spowoduje uszkodzenie jej metalowych części;
  3. Jeżeli ultradźwięki wywołają uczucie dyskomfortu dotyczące oczu lub innych czułych części ciała, to nie należy w tych miejscach ponownie przykładać głowicy;
  4. Należy unikać przykładania głowicy przez dłuższy czas w tym samym miejscu ciała. Może to spowodować oparzenie lub uszkodzenie tkanek pod skórą;
  5. Zalecane jest prowadzenie głowicy ruchem kolistym po skórze. Nie należy mocno przyciskać głowicy do skóry.