2-portowy moduł do komunikacji głosowej poprzez Internet (VoIP)
 

Moduł umożliwia podłączenie do Internetu do dwóch aparatów telefonicznych lub dwóch linii wyjściowych lokalnej centralki telefonicznej i realizację komunikacji głosowej poprzez Internet w trybie podobnym do prowadzenia rozmów z typowych aparatów telefonicznych. Możliwe jest realizowanie komunikacji głosowej do drugiego analogicznego modułu lub do zestawu telefonicznego z wykorzystaniem komunikatorów głosowych typu SKYPE. Możliwe jest także łączenie się z abonentami stacjonarnych lub komórkowych sieci telefonicznych SKYPE. Moduł podłączany jest do sieci lokalnej typu Ethernet 10/100Base-T, z której istnieje dostęp do sieci Internet.

 

Program SKYPE jest bezpłatnym komunikatorem głosowym opartym na tzw. sieciach peer to peer (p2p, sieć z węzłami równoprawnymi) pozwalającym na przesyłanie zakodowanego cyfrowo sygnału dźwiękowego pomiędzy skojarzonymi węzłami (komputerami użytkowników, routerami, modułami do komunikacji głosowej) z jakością dostateczną do prowadzenia normalnych rozmów. W podstawowej wersji program umożliwia prowadzenie praktycznie nielimitowanych rozmów za pośrednictwem łączy internetowych na dowolne odległości po kosztach uzyskania dostępu do sieci (np. abonamentu Neostrady lub Net24). Zaawansowane technologie zastosowane w programie pozwalają na pewne zestawianie połączeń niezależnie od dostawcy usług sieciowych, stosowanych modemów i programów zabezpieczających typu "ściana ogniowa" (Firewall). Do realizacji takich połączeń może być wykorzystany prezentowany moduł do komunikacji głosowej z podłączonym typowym aparatem telefonicznym. Funkcja SKYPEOUT umożliwia nawiązywanie połączeń w technologii SKYPE za pośrednictwem specjalnych serwerów (technologia VoIP) do dowolnych abonentów sieci stacjonarnych i komórkowych na całym świecie przy znacznie obniżonych kosztach.

 Cechy urządzenia:

 • Automatyczne wykrywanie dostępu do sieci;
 • Możliwość wyboru alternatywnego dostępu do sieci;
 • Tryb sieci Peer to Peer;
 • Wykrywanie polaryzacji linii telefonicznej;
 • Generowanie sygnału nawiązywania połączenia;
 • Opcjonalny protokół PPPoE;
 • Funkcja routera NAT lub współużytkowanie IP;
 • Wybieranie w trybie E.164;
 • Generacja/detekcja wybierania tonowego DTMF;
 • Aktualizacja oprogramowania z serwerów TFTP/FTP;
 • Zdalna konfiguracja i reset;
 • Wskaźniki LED stanu urządzenia;
 • Kompatybilność z MS-NetMeeting 3.0;
 • Obsługa stałego IP lub DHCP;
 • Obsługa połączeń poprzez wybór parametru typu obsługi w pakietach VoIP;
 • Automatyczna detekcja sygnału faksu;
 • Obsługa faksów grupy 3 przy 2,4 - 14,4 kbps;
 • Obsługa protokołu T.38.

 Dane techniczne:

Cechy toru audio: Kodek; - G.711 A/u-Law, G.723.1, G.729A, G.729;
Detekcja aktywności głosowej, generacja szumu komfortu;
Adaptacyjne tłumienie echa zgodne z G.168/165;
Bufor dynamiczny (Dynamic Jitter Buffer);
Interpolacja błędnych ramek;
Wspomaganie odtwarzania pasma sygnału dźwiękowego;
Generacja identyfikatora dzwoniącego (DTMF lub FSK);
Obsługa generacji/detekcji DTMF w paśmie i poza pasmem;
Nastawianie wzmocnienia/tłumienia;
Generacja sygnałów nawiązywania połączenia, wybierania, zajętości, połączenia oczekującego, drugiego sygnału wybierania, zwrotnego sygnału zewu;
Interfejs stacji telefonicznej (FXS): Pętla dwuprzewodowa;
Programowalna impedancja składowej zmiennej, napięcia zasilającego, napięcia sygnału zewu, czasów sygnału zewu, pętli prądowej i sygnału nawiązywania połączenia;
Napięcie linii: DC 48 V;
Napięcie sygnału zewu: 50 V RMS;
Pętla prądowa: 23 mA;

Wskaźniki LED stanu urządzenia:

Wskaźniki stanu portów telefonicznych TEL1/TEL2;
Wskaźnik obecności zasilania (POWER);
Wskaźnik LINK/ACT;
Wskaźnik 10/100;
Wskaźnik stanu rejestru (STATUS);
Wskaźnik gotowości (READY);

Zarządzanie:

Dwie możliwości konfigurowania systemu:
Poprzez port konsoli operatora;
Poprzez TELNET;

Certyfikaty

CE, FCC, VCCI

Wymiary

223 x 35 x 152 mm

 Informacje dla zamawiających:

VOIP-GATEWAY

 

 
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46, e-mail: office@meditronik.com.pl
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42 wew.131,134
e-mail: sklepwiertnicza@meditronik.com.pl