AutoMapa Polska - 50K
AutoMapa – Polska 50K została wykonana na podstawie wojskowej Mapy Topograficznej w skali 1:50 000 udostępnionej przez Zarząd Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dokładność mapy wynosi 12 metrów. Mapa została zweryfikowana oraz zaktualizowana na podstawie obrazów satelitarnych z indyjskiego satelity IRS o rozdzielczości terenowej wynoszącej 6 metrów.

Dane tworzące mapę zajmują ok: 23MB (pamięci dyskowej)
(Dane mogą być instalowane na karcie pamięci - np. SD, CF)
Do uruchmienia potrzeba dodatkowe 13.5MB pamięci operacyjnej.
Sam program zajmuje poniżej 3MB


Zawartość merytoryczna mapy:
Autostrady Wszystkie
Drogi szybkiego ruchu Wszystkie
Drogi międzynarodowe Wszystkie
Główne drogi krajowe Wszystkie
Pozostałe drogi krajowe Wszystkie (*)
Drogi lokalne Tak
Drogi gruntowe Tak
Oznaczenie dróg wielopasmowych Tak
Miejscowości na prawach miasta Wszystkie
Pozostałe miejscowości (wsie) Tak
Lasy Tak
Rzeki Tak
Jeziora Tak (nazwane)
Linia morza Tak
Trakcja kolejowa Cała
Stacje kolejowe Tak
Punkty użyteczności publicznej (m.in. restauracje, stacje paliw) Wzdłuż głównych dróg
* Mapa Polska 50k zawiera uproszczone plany ulic w większych miastach. Dokładne siatki ulic dostępne są w produktach AutoMapa Plan Miasta.

 


 
 
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46, e-mail: office@meditronik.com.pl
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42 wew.131,134
e-mail: sklepwiertnicza@meditronik.com.pl