Zestaw do zwiększania zasięgu połączeń KVM
 

Zestaw do zwiększania zasięgu połączeń KVM (klawiatury, video i myszy) został zaprojektowany do zdalnej obsługi komputera PC, serwera lub przełącznika KVM ze stanowiska operatora odległego do 150 m od tych urządzeń. Nadajnik zestawu umożliwia syntezę sygnałów klawiatury PS/2, myszy PS/2 i monitora VGA i dostosowanie ich do transmisji poprzez popularne połączenie kablem Ethernet kategorii 5. Odbiornik zestawu umożliwia odbiór sygnału syntetycznego i przekształcenie go do standardu PS/2 dla klawiatury, PS/2 dla myszy i VGA dla monitora.  

Zastosowanie zestawu umożliwia oddalenie stanowiska operatora od głośnych pomieszczeń serwerów, które nie nadają się do dłuższej pracy oraz tworzenie centrów obsługi rozproszonych systemów komputerowych. Do połączenia nadajnika i odbiornika zestawu mogą być stosowane popularne kable kategorii 5 ekranowane (STP) i nieekranowane (UTP) lub kable o wyższych parametrach kategorii 5E lub 6. Połączenie kablowe powinno być wykonane z zastosowaniem tych samych zasad, co przy tworzeniu sieci komputerowych.

Zestaw do zwiększania zasięgu połączeń KVM umożliwia sytuowanie stanowiska operatora komputera w najdogodniejszym miejscu. Wymaga tylko zainstalowania nadajnika i odbiornika oraz wykonania połączenia kablowego.  

 Cechy urządzenia:

 • Zwarta obudowa typu desktop;
 • Może być stosowany przy pojedynczym komputerze PC lub w połączeniach z przełącznikami KVM po stronie portów konsoli operatora lub portów komputera;
 • Pozwala na stosowanie kabli Ethernet kategorii 5, 5e lub 6;
 • Długość kabla połączeniowego do 150 m;
 • Umożliwia stosowanie kabli typu "3 w jednym" do podłączenia klawiatury, myszy i monitora (w zestawie);
 • Prosta instalacja i dostrojenie do sygnału wideo za pomocą pokręteł;
 • Kompatybilny z systemami operacyjnymi DOS, MS Windows, Linux, Unix i Netware;
 • Nie wymaga oprogramowania;
 • Maksymalna rozdzielczość transmitowanego obrazu wynosi 1280 x 1024 (przy kablu kategorii 5 i odległości około 150 m);
 • Wyposażenie we wskaźniki świetlne zasilania i transmisji danych;
 • W skład zestawu wchodzą: nadajnik, odbiornik, kabel typu "3 w jednym", zasilacz DC 12 V, 1 A.
 

 Dane techniczne:

Funkcja

Nadajnik

Odbiornik

Port klawiatury PS/2

1

1

Port myszy PS/2

1

1

Port monitora VGA

1

1

Port RJ-45

1

1

Złącza portu konsoli operatora (gniazda)

PS/2 6-stykowe typu mini-DIN do klawiatury, czerwone;
PS/2 6-stykowe typu mini-DIN do myszy, zielone;
VGA 15-stykowe typu HDDB, niebieskie

Złącze portu PC lub portu konsoli operatora przełącznika KVM (gniazda)

PS/2 6-stykowe typu mini-DIN do klawiatury, czerwone;
PS/2 6-stykowe typu mini-DIN do myszy, zielone;
VGA 15-stykowe typu HDDB, niebieskie
PS/2 6-stykowe typu mini-DIN do klawiatury, czerwone;
PS/2 6-stykowe typu mini-DIN do myszy, zielone;
VGA 15-stykowe typu HDDB, niebieskie

Złącze portu RJ-45

8P8C ( same as Ethernet 100BaseT port)

Wskaźniki LED

Zasilanie, Transmisja PC1,PC2
Knobs
(for VGA tuning )

Brak

1

Przełącznik typu DIP segment 90 m

1

No

Obudowa

typu desktop

typu desktop
Zasilanie Nie wymaga

DC12V, 1A

Masa [g] 134 150
Wymiary [mm] 111.5 x 75 x 35.5 117 x 80 x 39.5
Certyfikaty FCC klasa B, CE

 

 Informacje dla zamawiających:

- Nadajnik zestawu do zwiększania zasięgu połączeń KVM
- Odbiornik zestawu do zwiększania zasięgu połączeń KVM

 

 Instalacja:

Przed instalacją należy wyłączyć wszystkie komputery i urządzenia peryferyjne, a następnie postępować zgodnie z niniejszą instrukcją instalacji:

Wyregulować pokrętłem znajdującym się na odbiorniku optymalną jakość obrazu VGA, która jest zależna od parametrów kabla tj. jego długości, kategorii, ekranowania lub nieekranowania. Należy przestawić mikroprzełączniki znajdujące się z boku nadajnika do pozycji ON (włączone) w przypadku, gdy długość kabla kategorii 5 przekracza 90 m (fabrycznie ustawiane są w pozycji OFF).

1. Zwiększanie odległości konsoli operatora od komputera do 150 m 1.1 Podłączyć gniazda urządzeń konsoli operatora komputera (klawiatury, myszy, monitora) do portu PC nadajnika za pomocą standardowego kabla typu "3 w jednym" (wtyki na obu końcach). Zwykle te gniazda są w standardzie PC99 tzn.: klawiatura PS/2 - złącze 6-cio stykowe typu mini-DIN fioletowe, mysz PS/2 - złącze 6-cio stykowe typu mini-DIN zielone, video VGA - złącze - 15-to stykowe typu HDDB niebieskie;

1.2 Podłączyć gniazda urządzeń konsoli operatora drugiego komputera do portu PC odbiornika za pomocą standardowego kabla typu "3 w jednym" (wtyki na obu końcach).

1.3 Połączyć nadajnik z odbiornikiem poprzez porty RJ-45 stosując kabel kategorii 5;

1.4 Podłączyć klawiaturę, mysz i monitor do portu konsoli nadajnika;

1.5 Podłączyć klawiaturę, mysz i monitor do portu konsoli odbiornika;


2. Zwiększanie odległości konsoli operatora lub komputera PC od przełącznika KVM do 150 m

2.1 Podłączyć gniazda urządzeń konsoli operatora przełącznika KVM do portu PC nadajnika za pomocą standardowego kabla typu "3 w jednym" (wtyki na obu końcach);

2.2 Podłączyć gniazda urządzeń konsoli operatora komputera do portu PC odbiornika za pomocą standardowego kabla typu "3 w jednym" (wtyki na obu końcach).

2.3 Połączyć nadajnik z odbiornikiem poprzez porty RJ-45 stosując kabel kategorii 5;

2.4 Podłączyć klawiaturę, mysz i monitor do portu konsoli nadajnika;

2.5 Podłączyć klawiaturę, mysz i monitor do portu konsoli odbiornika;

3. Włączyć komputery PC i odbiornik;

4. Sprawdzić monitor VGA, czy uzyskany obraz jest optymalny pod względem jakości i ewentualnie pokrętłem nadajnika wyregulować go.

 

Polecenia z klawiatury ("gorące" przyciski)

Przełączanie odbiornika pomiędzy portem PC i portem RJ-45 odbywa się za pomocą sekwencji przycisków przesyłanych zdalnie od strony operatora konsoli. W celu przesłania komendy do odbiornika należy nacisnąć dwukrotnie przycisk "SCROLLLOCK" w odstępie czasu nieprzekraczającym 2 sekund. Potwierdzeniem tej komendy będzie sygnał dźwiękowy.

Polecenia:

<SCROLL LOCK>, <SCROLL LOCK>, <O> - przełącza pomiędzy portem PC i portem RJ-45 w odbiorniku;

<SCROLL LOCK>, <SCROLL LOCK>, <Q> - włącza/wyłącza sygnał dźwiękowy;

W przypadku, gdy nadajnik jest podłączony do przełącznika KVM, to polecenia wydawane za pomocą "gorących przycisków" do przełącznika są przekazywane bezpośrednio do niego.

 

Rozpoznawanie problemów:

1. Wskaźnik LED zasilania odbiornika nie świeci się - należy się upewnić, czy zasilacz odbiornika jest prawidłowo podłączony;

2. Na monitorze brak jest sygnału wideo - należy:

2.1 - sprawdzić czy kable VGA i kategorii 5 są właściwie podłączone do odpowiednich gniazd;

2.2 - sprawdzić, czy kabel VGA jest podłączony do komputera podczas jego włączania;

2.3 - sprawdzić, czy zasilacz jest podłączony do odbiornika;

3. Obraz na monitorze jest zamglony lub zakłócony - należy:

3.1 - sprawdzić czy kabel VGA jest właściwie podłączony;

3.2 - upewnić się, czy rozdzielczość obrazu nie jest za wysoka w stosunku do długości wykorzystanego kabla. Zalecane jest stosowanie optymalnej długości kabla kategorii 5, co pozwala uzyskać najlepszy obraz na monitorze i uniknąć straty kabla. Jeżeli problem będzie występował dalej, to należy skrócić kabel kategorii 5 lub zmniejszyć rozdzielczość obrazu;

Uwaga: Należy stosować maksymalną rozdzielczość obrazu 1290 x 1024. Długość kabla kategorii 5 nie powinna przekraczać 150 m.

4. Na monitorze pojawia się komunikat "nie znaleziono myszy lub klawiatury" - należy sprawdzić, czy kable PS/2 są właściwie podłączone;

5. W komputerach PC, MAC lub SUN wykorzystujących interfejs USB należy dodatkowo stosować odpowiednie adaptery do standardu PS/2.

 

 
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46, e-mail: office@meditronik.com.pl
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42 wew.131,134
e-mail: sklepwiertnicza@meditronik.com.pl   tel. kom. 600-344-411