IP-KVM 1-portowy przełącznik klawiatury, wideo i myszy (KVM) z transmisją poprzez Internet (IP)
 


 Opis ogólny

Jednoportowy przełącznik IP-KVM stanowi nową klasę urządzeń łączących w sobie możliwość cyfrowego dostępu do klawiatury, monitora i myszy (KVM) oddalonego komputera poprzez sieć lokalną lub Internet (IP) i zdalnego zintegrowanego zarządzania. Przejmuje sygnał wideo, zamienia go na postać cyfrową i razem z sygnałami klawiatury i myszy transmituje do i od oddalonego komputera, przy czym w najmniejszym nawet stopniu nie ma ingerencji w działanie podłączonego komputera. Do obsługi zdalnego dostępu i komunikacji w sieci wykorzystywany jest wyłącznie procesor wbudowany w urządzenie. Przy wykorzystaniu opcjonalnych urządzeń możliwe jest również zarządzanie zużyciem energii. Przełącznik może współpracować z konsolami operatorskimi opartymi na złączu PS/2 (klawiatura i mysz) oraz analogowym sygnale wideo (monitor - złącze HDDB 15). Tryb pracy monitora jest wykrywany automatycznie (zalecane jest ręczne dostrojenie w celu poprawy jakości obrazu). Akceptowane są strumienie wideo do 110 MHz, co odpowiada rozdzielczości ekranowej 1280 x 1024 pikseli przy częstotliwości ramki 60 Hz.

 Oddalony komputer PC (serwer) włączony i działający

W tym stanie przełącznik IP-KVM umożliwia pełną obsługę oddalonego komputera. Program zarządzający konsoli operatora pozwala na pełny dostęp do grafiki, klawiatury i myszy oddalonego komputera oraz przekazywanie poleceń specjalnych. Możliwe jest okresowe wykonywanie konserwacji systemu. Korzystając z oprogramowania przełącznika możliwe jest: ponowne uruchomienie oddalonego komputera (reboot), obserwacja procesu ponownego uruchomienia, uruchomienie systemu z oddzielnej partycji w celu przejścia do środowiska diagnostycznego, uruchomienie specjalnego oprogramowania diagnostycznego.

 Oddalony komputer PC (serwer) niesprawny

Oczywiste jest, że szczegółowe zdalne określenie uszkodzenia sprzętowego nie jest możliwe. Mimo to przełącznik IP-KVM może dostarczyć administratorowi systemu istotnych informacji o rodzaju uszkodzenia poprzez ich klasyfikację do jednej z pięciu kategorii i określenia prawdopodobieństwa wystąpienia (np. dysk twardy - 50 %, zasilanie i odłączenia kabla zasilającego - 28%, procesor, karty, płyta główna - 10%, wentylator procesora - 8%, pamięć RAM - 4%).

 Konfiguracja podstawowa

W podstawowej konfiguracji urządzenia lokalnej konsoli administratora (klawiatura, monitor i mysz) podłączone są do portów konsoli operatora w przełączniku IP-KVM. Porty konsoli operatorskiej serwera łączone są z odpowiednimi portami przełącznika KVM. W ten sposób przełącznik IP-KVM może przejąć sygnały konsoli operatorskiej i przetransmitować je poprzez sieć Internet do oddalonego stanowiska operatora wyposażonego w komputer PC z interfejsem sieciowym. Obsługa serwera z oddalonego stanowiska operatora nie wymaga instalowania w serwerze dodatkowego oprogramowania ani jakiejkolwiek ingerencji w jego środowisku. Sama obsługa serwera odbywa się w sposób identyczny jak z konsoli lokalnej. Zapewnia to procesor wewnętrzny przełącznika IP-KVM i jego oprogramowanie oraz oprogramowanie instalowane w komputerze oddalonego stanowiska administratora. Zdalny dostęp do serwera zapewniony jest przy wykorzystaniu typowej przeglądarki sieciowej z protokołami HTTP i HTTPS (wymagane zainstalowanie oprogramowania JAVA). Konfiguracja przełącznika IP-KVM możliwa jest z poziomu przeglądarki sieciowej lub opcjonalnie poprzez interfejs szeregowy RS232 i wykorzystanie oprogramowania Telnet (opcja nie zaznaczona na rys.1). Obie możliwości dostępu wymagają odpowiedniego uwierzytelnienia (logowanie). Z pomocą dodatkowego oprogramowania i opcjonalnego połączenia USB możliwe jest również bezpośrednie zarządzanie pamięciami masowymi.
Oddalone stanowisko administratora może być dowolnym komputerem PC podłączonym do sieci lokalnej firmy lub Internetu, na którym zainstalowane zostało oprogramowanie do współpracy z przełącznikiem IP-KVM. W ten sposób możliwe jest zarządzanie systemami komputerowymi praktycznie z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Również oddalone stanowisko administratora może zostać utworzone w wielu miejscach stosownie do występujących potrzeb.

Rys.1

 Konfiguracja rozbudowana

W konfiguracji rozbudowanej (patrz rys. 2) poprzez zastosowanie dodatkowego standardowego wieloportowego przełącznika KVM można umożliwić zdalne zarządzanie wieloma serwerami. Przełączanie konsoli operatorskiej do poszczególnych serwerów odbywa się zgodnie z zasadami obowiązującymi dla standardowego przełącznika KVM. Obsługa poszczególnych serwerów odbywa się na zasadach i w trybie analogicznym jak w konfiguracji podstawowej.


Rys. 2

 Konfiguracja z podwyższonym poziomem bezpieczeństwa

W systemach komputerowych, dla których obowiązuje zachowanie szczególnych zasad bezpieczeństwa permanentne udostępnienie przełącznika IP-KVM w sieci może narazić system na złamanie zabezpieczeń. W tej sytuacji rozwiązaniem jest wykorzystanie wbudowanego interfejsu RS232 (patrz rys. 3) i możliwości dostępu poprzez publiczną sieć telefoniczną za pomocą dodatkowych modemów. W przerwach pomiędzy sesjami administratora przełącznik IP-KVM jest konfigurowany w sposób uniemożliwiający do niego dostęp od strony sieci. Blokuje to możliwość wykonywania prób złamania zabezpieczeń poprzez sieć. Włamanie do systemu komputerowego poprzez dostęp od strony publicznej sieci telefonicznej jest mniej prawdopodobne. Przed realizacją sesji administratora należy przekonfigurować przełącznik i udostępnić możliwość komunikacji poprzez sieć, a następnie po zakończeniu sesji ponownie zablokować dostęp sieciowy. W ten sposób możliwe jest bezpieczne zarządzanie serwerami również z oddalonych stanowisk administratorów.

Rys. 3

 Cechy urządzenia

 • Zarządzanie serwerami z dowolnego miejsca na ziemi i w dowolnym czasie;
 • Sposób zarządzania zgodny z Peppercon;
 • Podłączenie konsoli operatora (klawiatura, monitor, mysz) poprzez sieć i analogową linię telefoniczną (wymagany modem);
 • Możliwość łączenia kaskadowego z istniejącymi przełącznikami KVM;
 • Dostęp na poziomie BIOS;
 • Szyfrowanie SSL;
 • Całkowity brak ingerencji w funkcjonowanie serwerów;
 • Automatyczne wykrywanie rozdzielczości sygnału wideo;
 • Wysoka precyzja śledzenia myszy i synchronizacji;
 • Port szeregowy do podłączenia konsoli operatora;
 • Może współpracować ze standardowymi przełącznikami KVM w połączeniu kaskadowym;
 • Wbudowane funkcje bezpieczeństwa zapobiegające niuprawnionemu dostępowi;
 • Możliwość zarządzania pamięciami masowymi;
 • Obudowa desktop (możliwość montażu w mechanice 19" przy użyciu specjalnego adaptera dostarczanego w komplecie z urządzeniem.
Pełna dokumentacja (1port-ip-kvm-user_manual.pdf - 1758 kB)

 

 

 Dane techniczne

Funkcje

 

Porty komputerów PC

1

Porty konsoli operatora

1

Złącza podłączania komputera PC (gniazda)

Klawiatura PS2 - złącze mini DIN 6 styków (1 szt.)
Mysz PS2 - złącze mini DIN 6 styków (1 szt.)
VGA - złącze HDDB 15 styków (1 szt.)
USB - typ B

Złącza podłączania konsoli operatora (gniazda)

Konsola lokalna:
Klawiatura PS2 - złącze mini DIN 6 styków (1 szt.)
Mysz PS2 - złącze mini DIN 6 styków (1 szt.)
VGA - złącze HDDB 15 styków (1 szt.)
Konsola oddalona:
Złącze RJ45 8P8C

Port szeregowy (DB9 - wtyk)

1

Port sieci LAN (RJ45 8P8C)

1
10BASE-T Ethernet (kabel UTP kategorii 3/4/5/5E/6)
100BASE-T Ethernet (kabel UTP kategorii 5/5E/6)

Emulacja klawiatury

z PS2 na USB

Emulacja myszy

z PS2 na USB

Przycisk resetu

1

Rozdzielczość VGA

Konsola lokalna: 1600 x 1200; Konsola oddalona: 1280 x 1024

Obudowa

Metalowa

Zasilacz

DC 5 V 2,5 A

Temperatura pracy

0-50oC

Temperatura przechowywania

-20-60oC

Wilgotnooć

0-80% (bez kondensacji)

Montaż

Możliwość montażu w mechanice 19" (1U)

Masa [g]

700

Wymiary [mm]

156 x 139 x 27

 

 Konfiguracja systemu

Jednostka

Opis

Strona lokalnej konsoli operatora

1 - klawiatura PS/2 i
1 - mysz PS/2 i
1 - monitor

Strona oddalonej konsoli operatora

1 - komputer PC lub 
wiele komputerów PC połączonych siecią

Strona komputera

1 - komputer PC lub
1 - serwer lub
port konsoli operatora przełącznika KVM

 

 Informacje dla zamawiających

DATA KVM SWITCH OVER IP/1

IP-KVM 1-portowy przełącznik klawiatury, wideo i myszy (KVM) z transmisją poprzez Internet (IP). Zestaw zawiera: Konwerter IP KVM (1szt.), instrukcję użytkownika (1 szt.), oprogramowanie instalacyjne i instrukcje na dysku CD (1 szt.), zasilacz sieciowy (1 szt.), zestaw do montażu w kasecie 19" (1 szt.), kabel do modemu (1 szt.). 
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46, e-mail: office@meditronik.com.pl
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42 wew.131,134
e-mail: sklepwiertnicza@meditronik.com.pl