Router DSL

 

Router przeznaczony dla użytkowników posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu i wymagających bezpiecznego połączenia odległych sieci LAN za pomocą Internetu (bądź innej sieci IP).

Cechy routera:

 • port WAN w postaci 10 Mbps gniazda RJ-45 (Ethernet) do podpięcia do modemu xDSL, modemu kablowego bądź szkieletu Ethernetowego,
 • 1 port LAN FastEthernet (10/100),
 • NAT (Network Address Translation) do 253 użytkowników, służący jako firewall (wsparty przez funkcje typu Block WAN request),
 • konfiguracja przez przeglądarkę WWW - lokalna oraz zdalna,
 • wsparcie dla IPSec Pass-Thru, PPTP oraz PPPoE,
 • serwer / klient DHCP,
 • filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portów protokołu TCP/IP,
 • forwarding - przypisywanie poszczególnym usługom statycznych adresów IP w sieci LAN,
 • logging - tworzenie logów wywołań z i do sieci LAN,
 • routing statyczny / dynamiczny (RIP-1 i RIP-2),
 • DMZ Hosting - strefa zdemilitaryzowana dla jednego adresu IP w LAN,
 • MAC address cloning - możliwość zdefiniowania dowolnego adresu MAC dla portu WAN.
Natomiast moduł VPN oferuje następujące funkcje:
 • pełna konfiguracja przez WWW (lokalna i zdalna),
 • możliwość zestawienia do 70 odrębnie konfigurowalnych tuneli VPN,
 • każdy z tuneli jest określony następującymi parametrami:
  • nazwa tunelu (porządkowa - nie jest wymagana identyczna nazwa na dwóch końcach tunelu),
  • Local secure group oraz Remote secure group - czyli komputery bądź grupy komputerów mogące korzystać z danego tunelu; mogą być zdefiniowane na trzy różne sposoby:
   • Subnet - w postaci maski podsieci LAN,
   • IP Address - w postaci pojedynczego adresu IP,
   • IP Range - w postaci zakresu adresów IP,
  • Remote security gateway - adres IP routera/klienta VPN po drugiej stronie tunelu,
  • metoda szyfrowania: DES (klucz 56-bitowy), 3DES (168-bitowy) lub bez szyfrowania,
  • autoryzacja: MD5 (Message digest algorithm), SHA (Secure hash algorithm) lub bez autoryzacji,
  • zarządzanie kluczami (Key management): automatyczne (IKE) lub manualne.
 • pełna kompatybilność z m.in.: CheckPoint VPN/Firewall, Cisco 1720 SonicWALL TELE2 oraz klientem VPN Windows 2000.

Gwarancja na urządzenie wynosi 12 miesięcy.
 

 
Router DSL 4 porty LAN + firewall

 
BEFSX41 jest rozbudowaną wersją popularnego modelu BEFSR41. Sprzętowy firewall pozwala na znaczne zwiększenie bezpieczeństwa sieci a obsługa dwóch kanałów VPN umożliwia zestawienie bezpiecznego łącza, np. z centralą firmy.

Nowe funkcje routera:

 • zabezpieczenie przed atakami typu: Ping of Death, SYN Flood, Land Attacks, IP Spoofing i innymi typu Denial of Service,
 • dwa kanały VPN szyfrowane DES/3DES,
 • filtry URL - blokowanie dostępu do adresów zawierających określony tekst, np. "sex", "jpg", itd.,
 • filtry Web - możliwość zablokowania: korzystania z serwerów proxy, apletów Javy, kontrolek ActiveX oraz cookies,
 • filtry czasowe - blokowanie dostępu do LAN/WAN w określonych przedziałach czasowych,
 • logi aktywności routera i firewalla,
 • bardziej rozbudowana strefa zdemilitaryzowana (DMZ ) - sprzętowo na jednym porcie, na adresie IP lub MAC adresie.
W opakowaniu oprócz routera znajdują się: zasilacz sieciowy, płyta CD-ROM z instrukcją instalacji, skrócona instrukcja obsługi oraz karta rejestracyjna.

Gwarancja na urządzenie wynosi 12 miesięcy.

 


 
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46
BIURO HANDLOWE: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42, fax (22) 651-72-46, e-mail: office@meditronik.com.pl
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA: ul.Wiertnicza 129, 02-952 Warszawa, tel. (22) 651-72-42 wew.131,134
e-mail: sklepwiertnicza@meditronik.com.pl