MultiFuse   str.1  /11  

Podstawy działania MultiFuse

MultiFuse firmy BOURNS - nowe urządzenie ochronne

Bezpiecznik MultiFuse działa podobnie jak bezpiecznik topikowy w warunkach przeciążenia prądem. W przeciwieństwie do bezpiecznika topikowego jest on kasowalny (resetowalny).

Podstawy działania urządzeń MultiFuse

MultiFuse jest urządzeniem o stałym stanie skupienia i o dodatnim współczynniku temperaturowym. MultiFuse używany jest szeregowo ze źródłem zasilania i obwodem lub elementem, który ma być chroniony przed uszkodzeniem lub niebezpieczeństwem zapalenia w przypadku przepływu nadmiernego prądu.

W normalnych warunkach pracy rezystancja MultiFuse jest porównywalna z rezystancją wkładki topikowej (zwykłego bezpiecznika), pomiędzy miliohmami, a kilkoma ohmami, zależnie od specyficznej obciążalności prądowej.

W MultiFuse zachodzi gwałtowna zmiana rezystancji, kiedy nadmierny prąd rozgrzewa go do temperatury samoczynnego wyłączenia. Rezystancja wzrasta o kilka rzędów wielkości, jak to pokazano na rys.1.Ten wzrost ogranicza prąd ze źródła zasilania i prąd w obwodzie, który ma być chroniony, do wartości nie powodującej normalnie żadnych uszkodzeń.

 

 

Rys. 1: Typowa krzywa rezystancja/temperatura

Czasy wyłączenia są podobne do czasów bezpieczników topikowych zwłocznych. Płynący nadal prąd utrzymuje MultiFuse ponad jego temperaturą samoczynnego wyłączenia i przerzuca go w chroniący stan wysokiej rezystancji.

MultiFuse wykasuje się, tzn. powróci do stanu niskiej rezystancji, jeśli będzie mógł ostygnąć poniżej swojej temperatury samoczynnego wyłączenia. Może to nastąpić, jeśli zostanie odłączone źródło zasilania albo jeśli prąd zostanie istotnie zredukowany. Kiedy MultiFuse jest wykasowany, a niewłaściwe warunki są usunięte, następuje wznowienie normalnego działania obwodu. Elementy MultiFuse nadają się również do zabezpieczania przed nadmierną temperaturą lub kombinacją nadmiernego prądu i nadmiernej temperatury. Wyłączają się one samoczynnie przy temperaturze około 125°C.

MultiFuse - lepszy wybór

Bezpieczniki MultiFuse przezwyciężają niedostatki poprzednich rozwiązań. Oferują one lepszą ochronę w wielu przypadkach w porównaniu z bezpiecznikami topikowymi, przerywnikami bimetalicznymi lub ceramicznymi rezystorami PTC (pozystorami). Co więcej, dają one nowe możliwości ochrony przed nadmiernym prądem. W tej chwili MultiFuse jest nie tylko technicznie doskonalszy, ale jest także najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem.

Bezpieczniki topikowe muszą być wymieniane, kiedy spełnią swoje zadanie (tzn. kiedy się spalą) i mogą zostać zastąpione innymi niewłaściwymi bezpiecznikami. Koszty serwisu i uszkodzeń mogą być istotne.

Bimetaliczne przerywniki obwodu są wrażliwe na wibracje. Styki mogą się zgrzać podczas zamknięcia, mogą iskrzyć przy otwieraniu i rezystancja kontaktowa może wzrosnąć. W miarę powtarzania tego cyklu przy nadmiernym prądzie mogą one spowodować uszkodzenie obwodu.

Ceramiczne rezystory PTC (pozystory), chociaż nieco podobne do MultiFuse, mają rezystancje i czasy wyłączania o około rząd wielkości wyższe. W warunkach nadmiernego napięcia ceramiczne PTC wykazują ujemny współczynnik temperaturowy, który może doprowadzić do niskiej rezystancji albo nawet do zwarcia.

MultiFuse zawsze będzie wykazywał dodatni współczynnik temperaturowy.

Szeroka gama zastosowań

MultiFuse oferuje prawie nieograniczone możliwości projektowe. Poniżej wymienione są tylko niektóre częściej używane zastosowania:

  • obwody elektryczne /elektroniczne w ogóle
  • małe silniki, np. w samochodach, drukarkach, zabawkach
  • transformatory i zasilacze
  • sieci telekomunikacyjne, w szczególności wyposażenie central, pętle i łącza międzymiastowe, wyposażenie umieszczone u klientów
  • głośniki
  • baterie wszelkiego typu.

  MultiFuse   str.1  /11