SKRZYŻOWANE PINY W PATCH PANELACH KATEGORII 6A – PRZEMYŚLANE ROZWIĄZANIE
CZY BŁĄD PRODUKCJI?


Od wielu lat sieci komputerowe stanowią integralną część naszego życia – używamy ich zarówno w pracy, jak i w domu. W parze z coraz powszechniejszym zastosowaniem tego rozwiązania idzie konieczność jego rozwoju. Postęp przejawia się w wykorzystywaniu podzespołów wyższej kategorii do tworzenia infrastruktury sieci.

Coraz większe zainteresowanie Klientów budzi kategoria 6A, która pozwala na osiągnięcie prędkości transmisji danych na poziomie 10Gb/s. Osiągnięcie takiej przepustowości możliwe było dzięki wprowadzeniu zmian w infrastrukturze. Jedną z nich było zastosowanie krzyżujących się pinów w złączach RJ45 montowanych w patch panelach tej kategorii. Takie rozwiązanie pozwala ograniczyć wpływ zakłóceń elektromagnetycznych ograniczających prędkość transferu danych. Nie jest to jednak nic nowego – przewody sygnałowe takie jak skrętka komputerowa są skrzyżowane z tego samego powodu.

Innym aspektem budzącym wątpliwości Klientów przy zakupie patch paneli kategorii 6A jest możliwość powstania zwarcia między pinami. Najczęściej przyczyną zwarć w takim złączu są niepoprawnie zaciśnięte wtyczki RJ45, co może wynikać ze zużycia zaciskarki. Wszelkie ryzyko można wyeliminować poprzez zastosowanie poprawnie wykonanych patchcordów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą patch paneli kategorii 6A.