Potencjometry SAKAE - specjalne wykonania o¶ki

SLOTTED (SL)FLATTED (FL)
 1* powiększ

powiększ
 2  powiększ

powiększ
DOUBLE SIDE FLATTED (DSFL)KNURLED - PARALLEL (KN)
 3  powiększ

powiększ
 4  powiększ

powiększ
GROOVED (GR)STEPPED (STEPPED)
 5  powiększ

powiększ
 6  powiększ

powiększ
COUNTERBORE HOLE (CNTH)SCREW THREADED (SCTH)
 7  powiększ

powiększ
 8  powiększ

powiększ
COUNTERBORE SCREW HOLE (CBSH)PIN HOLE - THROUGH HOLE (PH)
 9  Pm22HP-10-...
Pm22HP-10-CBSH
powiększ

powiększ
 10  powiększ

powiększ
SCREW THREADED THROUGH HOLE (STHTH)ROUNDED TOP (RTOP)
 11  powiększ

powiększ
 12  powiększ

powiększ

* Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wymiary dotycz± standardowych wykonań osiek dla danego potencjometru, tzn.:
Ø 6 (Ø 1/4") ¶rednica; L=1.6; W=1.0 mm
Ø 3 (Ø 1/8") ¶rednica; L=1.0; W=0.6 mm
w pozostałych przypadkach proszę podawać wymiary zaznaczone literami


BIURO HANDLOWE, SKLEP: 02-952 W-wa, ul.Wiertnicza 129, tel. (22) 651-72-42   fax (22) 651-72-46
Czę¶ci elektroniczne /układy scalone: elektronika@meditronik.com.pl